KOL og Astma

KOL og Astma er kroniske sygdomme der påvirker lungefunktionen.

Har du astma og behov for din hurtigvirkende inhalationsmedicin mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.

Årlige kontroller

Ved lungesygdommene astma og KOL anbefaler vi en årlig kontrol mhp. lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion og medicingennemgang. Den årlige kontrol er vigtig for at sikre at du får den bedst mulige behandling.

For at huske dine årskontroller anbefaler vi at du bestiller en tid hos os i den måned hvor du har fødselsdag, du skal både have en tid hos en sygeplejerske og et par dage efter hos lægen.

Links:

Er du i tvivl om, du tager din inhalationsmedicin korrekt, da læs om inhalationsteknik på nedenstående link:
– Astma/KOL inhalations-medicin

Du kan hente nyttig information om astma/KOL på følgende hjemmeside:
– http://astma-allergi.dk

Sundhedstyrelsen har lavet en folder om KOL. Den kan du hente her:
– Patientvejledning om KOL

Helsingør kommune tilbyder et uddannelses- og træningsforløb til patienter med moderat til svær KOL:
– Lev bedre med KOL

På Patienthåndbogen kan du læse mere om hhv. astma og KOL:
– KOL
– Astma, en oversigt